Flexim international BV

Privacyverklaring

Privacyverklaring Flexim International B.V.

In deze privacyverklaring legt Flexim International B.V., gevestigd te (1704 SK) Heerhugowaard aan de Buys Ballotstraat 4 met kvk-nummer: 37051639 (hierna “Flexim”), uit welke persoonsgegevens Flexim verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Flexim respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.flexim.eu, haar (potentiële) klanten en (potentiële) relaties. Flexim gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Flexim te maken hebben. Flexim houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Flexim of wanneer u anderszins contact heeft met Flexim (bijvoorbeeld via e-mail, via het contactformulier of via de live-chat op de website van Flexim), legt Flexim de door u opgegeven gegevens vast.

U kunt te allen tijde de website van Flexim anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Flexim te delen.

Doelen verwerking

Flexim gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Zo worden uw gegevens gebruikt om uw bestelling te leveren, de facturen op te maken en te versturen, u van de (voortgang van de) bestelling op de hoogte te houden, ten behoeve van uw account zodat u niet iedere keer uw gegevens opnieuw hoeft in te voeren alsook ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Flexim of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Flexim naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Nieuwsbrief

Flexim informeert geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Beveiliging

Flexim draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:
– de website van Flexim is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
– alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens; en,
– met de webhosting provider is een bewerkersovereenkomst gesloten die de beveiliging van uw persoonsgegevens eveneens waarborgt.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Flexim maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Flexim beter te laten functioneren, zoals door een winkelwagentje aan te bieden. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Flexim maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Flexim inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Flexim heeft hier geen invloed op. Flexim heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google- diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Flexim geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Flexim worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen verwerking (bijvoorbeeld tegen direct marketing). U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met Flexim opnemen door het sturen van een e-mail naar: info [@] flexim.eu.  Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Flexim behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Vertalingen
Deze verklaring is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Indien de Engelse versie verschillen vertoont met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandse versie leidend.

Onderkant formulier

Versie juni 2017