FAQ

Hvordan bruger jeg Flexim?

Flexim fås i store pakker med 10 strimler og små pakker med 5 strimler Flexim. Vi anbefaler, at de nødvendige strimler åbnes med en kniv og fjernes fra pakken, inden du kravler op på taget. Nedenfor ses en trin-for-trin beskrivelse.

 1. Fjern pakkens låg og anbring det på hovedet ved siden af pakkens bund.
 2. Åbn de påkrævede strimler med en kniv.
 3. Tag strimlerne ud af plastpakken og anbring dem i låget. Brug 1 latexhandske til dette.
 4. Anbring bunden ovenpå toppen af låget og tag Flexim-produktet med dig op på taget i kassen.
 5. Træk 2 latexhandsker på og ælt Flexim-strimlerne godt fast til den øverste række af tagsten. Dette gentages indtil alle strimler er anbragt på tagstenene.
 6. Træk handskerne af og tryk rygningsstenene godt fast i Flexim-produktet med rene, bare hænder. Sørg for at rygningsstenene ikke trykkes helt ned til rygningsplanken, men at de “svæver” mindst 1 cm over planken. Hvis der ikke er en rygningsplanke, skal du sørge for tilstrækkelig plads mellem rygningsstenen og den øverste række af tagsten.
 7. Træk en latexhandske på og fjern overskydende Flexim med en spartel eller kniv.
 8. Stryg Flexim-produktet glat indtil du opnår en jævn afslutning.

Hvorfor skal rygningsstenene anbringes ``svævende``?

Flexim er en fleksibel pasta, som imødekommer tagets udvidelse og sammentrækning. Et tag er altid i bevægelse og hele tagkonstruktionen skal kunne imødekomme denne bevægelse, inklusive rygningsstenene.

Derfor er det meget vigtig, at rygningsstenene ikke trykkes for tæt mod rygningsplanken, men at de “svæver” over rygningsplanken. Ved mekanisk forankring med rustfri stålskruer skal rygningsstenen ligge mindst 1 cm over rygningsplanken. Det gør, at Flexim-produktet kan imødekomme enhver bevægelse.

Hvor lang holdbarhed har Flexim?

I en lukket, ubeskadiget pakke – 2 år.

Hvis en strimmel allerede et åbnet, skal den anvendes inden for 1 dag.

Hvis jeg bruger Flexim til at sikre rygningsstenene, behøver jeg ikke at skrue dem fast? Er det korrekt?

Det er vigtigt at sikre ordentlig forankring af tag- og rygningsstenene til taget. Rygningsstenene skal fastgøres til rygningsplanken med rustfri stålskruer. Bemærk: Rygningsstenene må ikke fastgøres tæt på rygningsplanken. De skal “svæve” mindst 1 cm over rygningsplanken.

Skal jeg bruge en rygningsplanke til fastgørelse af rygningsstenene, når jeg bruger Flexim?

En rygningsplanke er en træplanke, som ligger over tagspæret eller tagryggen til fastgørelse af rygningsstenene. For at kunne fastlægge om det er nødvendigt med en rygningsplanke, skal applikationen, som Flexim skal bruges til, først fastlægges.

Flexim kan bruges på to måder.

 1. Tagreparation: Flexim kan bruges som et reparationsprodukt til forbedret tilslutning mellem rygningsstenene og tagstenene, samt til at forhindre (mulig) lækage gennem og omkring tagstensbelagte tag.
  Hvis du ønsker at bruge Flexim som et reparationsprodukt, er det nødvendig at installere en rygningsplanke, og derefter fastgøre rygningsstenene mekanisk til planken.
 2. Tagrenovering eller ny konstruktion: Hvis du vil bruge Flexim til renovering eller en ny konstruktion, anbefaler vi, at du installere en rygningsplanke, hvis en planke ikke allerede er installeret. Rygningsstenene kan derefter fastgøres mekanisk til rygningsplanken for yderligere sikring. Sørg for, at rygningsstenene altid er fastgjorte til rygningsplanken med rustfri stålskruer og spændskiver i plast.

Hvorfor skal jeg bære handsker, når jeg arbejder med Flexim?

Der medleveres 5 latexhandsker med hver kasse med Flexim tagmørtel. Det er vigtigt at bruge handskerne, fordi Flexim er et pastaprodukt, der forstærker tilslutningen mellem rygningssten og tagsten. Brug af handsker holder dine hænder rene.

Jeg ønsker at sikre tagstenene i skotrenden. Kan jeg bruge Flexim til det?

Flexim er ideel til understøttelse af afskårne tagsten i skotrenden, så de ikke synker sammen.  En yderligere fordel ved at sikre skotrenden på denne måde er, at regn eller sne ikke kan komme under tagstenene, hvilket forhindrer lækage. Vi anbefaler, at denne applikation kontrolleres én gang årligt.

Min inddækning er sunket og revnet. Hvordan kan jeg udbedre dette?

En blyinddækning er en blystrimmel, der bruges som en vandtæt tilslutning mellem bygningens dele, f.eks. rundt om en skorsten eller et ovenlysvindue.

Sunkne blyinddækninger kan nemt repareres med Flexim. Løft blystrimlen op og anbring et tyndt lag Flexim under blystrimlen. Tryk derefter blystrimlen tilbage på plads og bank den godt på plads.

Hvor mange meter kan jeg lave med en kasse Flexim?

Flexim har udviklet et beregningsværktøj til at beregne, hvor meget produkt (antal kasser), som er nødvendigt for at udføre en bestemt applikation. Rækkevidden af en kasse med 10 strimler af Flexim afhænger i høj grad af applikationen (tagryg, grat eller ovenlysvindue), samt typen af tagsten og rygningssten, som ønskes anvendt. Som standard er én kasse med 10 strimler nok til at fastgøre omkring 3 til 5 meter af rygningssten på begge sider!

Type af tagsten og type af rygningssten
Tagstenens såkaldte “konkavitet” kan påvirke mængden af Flexim, som er nødvendig. Med andre ord kræver en hul eller dyb tagsten mere produkt for at sikre tilstrækkelig adhæsion mellem tagsten og rygningssten. Derudover kan runde rygningssten kræve mere Flexim end flade rygningssten.

Applikation
Når Flexim bruges til tagryg eller grat kan der være en lille forskel i mængden af nødvendig Flexim. F.eks. kan det være nødvendig med en smule mere Flexim til grat pga. vinklen, hvorimod det ikke er tilfældet ved en tagryg.

Der er cement mellem rygningsstenene og tagstenene, og nu falder der stykker ud her og der. Kan jeg fylde åbninger/sprækker/sammenføjninger op med Flexim?

Ja! Det anbefales først at fjerne rygningsstenene og den løse cement og derefter sørge for, at overfladen er støvfri. Flexim tagmørtel kan bruges til at fastgøre rygningsstenene igen til tagstenene, og her er der tale om garanti på produktet.

Dog kan en billigere løsning i nogle situationer være at blande cementen med Flexim.  Under alle omstændigheder skal der bruges mindre materiale end ved helt nye konstruktioner eller renovering, og alle lækageproblemer kan hurtigt udbedres.

Tagreparation

Når der udføres reparationer, er det vigtigt at undersøge cementens kvalitet. Hvis cementen falder ud flere steder, skal den løse cement først fjernes, og overflade skal gøres fri for støv og fedt. Derefter kan man bruge Flexim som fyldmateriale til at udføre hurtig reparation.

Jeg har spildt Flexim på en tagsten under arbejdet. Hvordan kan jeg bedst rengøre tagstenen?

Hvis Flexim-produktet stadig er frisk, kan tagsten nemt rengøres med en tør klud eller en klud dyppet i terpentin.

TIP: Små stænk på eller omkring rygningssten er ofte ikke synlige fra jorden og behøver derfor ikke altid være et problem. Hvis stænk er synlige, anbefales det omgående at fjerne dem. 

Jeg har spildt Flexim på en flise. Hvordan kan jeg bedst rengøre flisen?

Hvis Flexim-produktet stadig er frisk, kan flisen nemt rengøres med en tør klud eller en klud dyppet i terpentin.

Hvis Flexim-produktet ikke fjernes fra stenen med det samme, kan det oliebaserede produkt trænge ind i flisen eller stenen og lave pletter. I ekstreme tilfælde kan en højtrykrenser (med damp) løse problemet. Det kan vi dog ikke garantere. Det kan være tilrådeligt at kontakte et professionelt rengøringsfirma for råd om, hvordan pletter kan fjernes fra fliser eller sten.

Hvor mange farver fås Flexim i?

Flexim fås i 7 farver.

 •  Sort
 •  Rød
 •  Grå
 •  Mørkebrun
 •  Lysebrun
 •  Blå
 •  Grøn

Kan jeg male Flexim?

Ja, Flexim kan males efter en film/et beskyttelseslag er dannet på produktet. Under almindelige vejrforhold (10 til 25°C) dannes et hårdt, beskyttende lag efter 2 til 3 dage.

Vi anbefaler at bruge alkydmaling. Vi garanterer dog ikke malingens farvefasthed eller dens anvendelse.

Kan jeg bruge Flexim hvis det fryser udenfor?

Flexim kan bruges i temperaturer ned til -25°C! Man skal dog sørge for, at der ikke er sne på den øverste række af tagsten, og der ikke er frost på tagstenene.

TIP: Dæk den øverste række af tagsten med sejldug, eller anbring tagstenene i et varmt rum. Læg den øverste række af tagsten tilbage næste dag, og påfør Flexim tagmørtel med det samme.

Det anbefales ligeledes at opbevarer kasser med Flexim ved rumtemperatur (20°C). Under kolde vejrforhold kan produktet blive hårdere og stivere at arbejde med. Flexim er nemmere at bruge, når produktet er varmere.

Kan jeg bruge Flexim, når det regner?

Vi anbefaler ikke at bruge Flexim, når det regner. Flexim er vandafvisende, men hvis tagstenene er våde eller fugtige, kan det påvirke adhæsionsevnen. Hvis tagrygkonstruktionen er åben og det begynder at regne kraftigt, kan der forblive vand bag Flexim-produktet. Det har en negativ indvirkning på produktet, samt på adhæsionsevnen mellem rygningssten og tagsten.

Kan jeg bruge Flexim på gamle, brugte tagsten?

Ja, Flexim kan bruges på gamle tagsten og det fæstner meget godt på rygningssten. Sørg for, at de brugte tagsten eller rygningssten er tørre og fri for støv og fedt! Pga. af brugte tagstens alder, er de nogle gange snavsede og vi anbefaler derfor, at gamle rygningssten gøres ru indvendig med en stålbørste. Det hjælper med at sikre optimal fæstning af Flexim tagmørtel til tag- eller rygningsstenene.

Kan jeg bruge Flexim til skorstenstoppen?

Det anbefales ikke at bruge Flexim til skorstenens top, og vi garanterer ikke resultatet. Flexim tagmørtel bør heller ikke bruges til at fastgøre skorstenshætter.

Skal tagsten fugtes inden Flexim påføres?

Nej, Flexim skal påføres rene, tørre tagsten.

Hvilke applikationer garanterer I?

Flexim International B.V. garanterer Flexim tagmørtel som et tættende og klæbende materiale i en periode på 10 år. Denne garanti gælder kun, hvis Flexim tagmørtel anvendes som tætningsprodukt til rygningssten (tagryg og grat) til nybyggeri (både keramik og beton) og påføres i overensstemmelse med vores anvisninger. Forpligtelser i henhold til denne garanti er til enhver tid begrænset til produktets købspris.

Hvor kan jeg købe Flexim?

Du kan søge din nærmeste dealer på vores Dealer-side ved at angive din lokation. Hvis du ikke kan finde en dealer i din region, bedes du maile eller ringe til os. Vi kan måske hjælpe dig med at finde et andet salgssted i din region.

Misfarves Flexim efter noget tid?

Flexim tagmørtel er et naturprodukt baseret på linolie. Efter et stykke tid kan produktet få en mørkere farve på grund af industriel forurening, tiltrækning af støvpartikler og UV.

Flexim kan dog nemt males med alkydmaling.

TIP: Det er vigtigt at Flexim skæres af i en 90° vinkel. Når denne anbefaling overholdes, skabes der en såkaldt “skyggeeffekt” på tagryggen. Såfremt der skulle opstå misfarvning, vil den sandsynligvis være næsten usynlig.

Er Flexim sundhedsfarligt?

På baggrund af vores erfaringer og de oplysninger, der er kendt af os, forårsager produktet ikke nogen skadelig, sundhedsmæssig påvirkning, når det anvendes forsigtigt og i henhold til anvisningerne.

Flexim er ikke klassificeret som farlig i henhold Europa-Parlamentets og Rådets (EU) regulativ nr. 453/2010. Det er i overensstemmelse med alle krav og begrænsninger vedrørende registrering, vurdering og godkendelse af kemiske stoffer (REACH).

Vores Flexim sikkerhedsdatablad udleveres på anmodning. Vi sender det gerne til dig via e-mail.

Hvad er rygningssten?

Rygningssten er specialformede tagsten, som dækker tagryg eller grat på et tag med tagsten. Den mest almindelige rygningssten er den “halvrunde rygningssten”. Rygningssten er lavet således, at de overlapper og hægter sig fat i hinanden. Rygningssten kan fastgøres til tagryggen med tagsøm gennem sømhuller i stenene.

Hvordan kan jeg forhindre, at fugle kommer under tag- eller rygningsstenene?

Fugle laver nogle gange rede under taget og gnavere forsøger at komme ind gennem taget. Flexim kan bruges til at lukker sammenføjninger, sprækker eller huller i taget for at forhindre, at dyr eller fugle kan komme ind under taget.

Skal jeg anvende ventilationssten?

Mange tage har naturlig ventilation. Der er mange sprækker og sammenføjninger i taget, som der kan trænge luft gennem. Der opstår også naturlig ventilation ved tagsten, som ikke slutter godt til (ofte gamle tagsten). I sådan tilfælde kan Flexim anvendes uden at bruge ventilationssten.

Tag isoleres ofte godt i forbindelse med nybyggeri og renoveringsprojekter, og isolering kræver ventilation. Vi anbefaler at bruge én ventilationssten for hver 30 m² tagflade, anbragt i anden række af tagsten under tagryggen.

Imødekommer Flexim retningslinjerne for byggevarer?

Flexim International B.V. bekræfter, at vores produkter fuldt ud opfylder kravene i Byggevaredirektiv 89/106/EØF. I henhold til artikel 66, stk. 1 i Byggeforordning 305/2011/EU, forventes produkter, der er bragt på markedet inden d. 1. juli 2013, at overholde byggeforordningen i overensstemmelse med EU-retningslinje 89/106/EØF.

Produkter fra Flexim International B.V. gives CE-mærkning baseret på EU’s præstationserklæring.